Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Lederskap i moderne organisasjoner

Emnekode: INN3017/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Stein Amundsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Amundsen, S. (2014). Empowerment at work. I S. Amundsen (PhD-avhandling), Empowering leadership – leading employees to lead themselves (s. 5–11). NTNU, Trondheim.

Amundsen, S. (2014). Central approaches and theories of leadership. I S. Amundsen (PhD-avhandling), Empowering leadership – leading employees to lead themselves (s. 11–21). NTNU, Trondheim.

Amundsen, S. (2014). Empowering leadership. I S. Amundsen (PhD-avhandling), Empowering leadership – leading employees to lead themselves (s. 21–34). NTNU, Trondheim.

Bang, H., & Midelfart, T. N. (2012). Ledergruppe eller lederteam? I bok av samme forfattere, Effektive ledergrupper. (s. 37–45). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Colbjørnsen, T. (2003). Empowerment av medarbeidere. I bok av samme forfatter, Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. (s. 124–134). Oslo: Universitetsforlaget.

Engen, M., & Magnusson, P. (2015). Exploring the role of front-line employees as innovators. Service Industries Journal, 35(6), 303-324.

Hillestad, T. (2009). Ledelsesutfordringer og dilemmaer i team. I R. Assmann (red.), Teamorganisering. Veien til mer fleksible organisasjoner. (s. 163–192). Bergen: Fagbokforlaget.

Hjertø, K. B. (2013). Team. I bok av samme forfatter, Team. (s. 28–39). Bergen: Fagbokforlaget.

Kuvaas, B., & Dysvik, A. (2012). Indre og prososial motivasjon. I bok av samme forfattere, Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser (2. utg.) (s. 49–80). Bergen: Fagbokforlaget.

Lines, R., & Sandvik, A. M. (2013). Verdiskaping og ledelse av kunnskapsarbeidere. I R. Rønning, W. Brochs-Haukedal, L. Glasø, & S. B. Matthiesen (red.), Livet som leder.Lederundersøkelse 3.0. (s. 309–335). Bergen: Fagbokforlaget.

Martinsen, Ø. L., & Glasø, L. (2013). Personlighet og ledelse. I R. Rønning, W. Brochs-Haukedal, L. Glasø, & S. B. Matthiesen (red.), Livet som leder. Lederundersøkelse 3.0. (s. 47–74). Bergen: Fagbokforlaget.

Martinsen, Ø. L. (2015). Lederstil. I Ø. L. Martinsen (red.), Perspektiver på ledelse (4. utg.) (s. 124–151). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Martinsen, Ø. L. (2015). Selvledelse. I Ø. L. Martinsen (red.), Perspektiver på ledelse (4. utg.) (s. 361–391). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Milner, J., & Couley, A. (2016). Manager as Coach. I C. van Nieuwerburgh (ed.), Coaching in professional contexts. (s. 29–40). London: Sage.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Amundsen, O., Aasen, T. M. B., Gressgård, L. J., & Hansen, K. (2011). Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus. International Research Institute of Stavanger Rapport 2011/175 – på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2014). Empowering leadership: Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale. The Leadership Quarterly, 25(3), 487–511.

Denti, L., & Hemlin, S. (2012). Leadership and innovation in organizations: A systematic review of factors that mediate or moderate the relationship. International Journal of Innovation Management, 16(3), 1–20.

Grennes, T. (2012). På jakt etter en norsk ledelsesmodell. Magma, 4, 51–59.

Hetland, H. (2013). Lederen som inspirator og støtte i forhold til våre basale psykologiske behov. Magma, 3, 18–25.

Houghton, J. D., & Yoho, S. K. (2005). Toward a contingency model of leadership and psychological empowerment: When should self-leadership be encouraged? Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(4), 65–83.

Rosing, K., Frese, M., & Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. The Leadership Quarterly, 22(5), 956–974.

Sandvik, A. M. (2011). Ledelse av kunnskapsarbeid. Magma, 3, 56–63.

Stone, D. N., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2009). Beyond talk: Creating autonomous motivation through self-determination theory. Journal of General Management, 34(3), 75–91.

Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107–128. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L