Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Entreprenørskap

Emnekode: INN3019/1

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Randi Bredvold

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bjerke, B. (2013). En bok om entreprenørskap. Lund: Studentlitteratur

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Aygören, H. (2014) Research in social entrepreneurship: from historical roots to future routes. I P.H. Phan, J. Kickul, S. Bacq og M. Nordqvist (red.). Theory and empirical research in social entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar (11 – 72). 61 sider

Berg, N. G. (2002). Kjønn, livsløp, sted og entreprenørskap – en teoretisk diskusjon. I N. G. Berg og L. Foss (red.) Entreprenørskap. Kjønn, livsløp og sted. Oslo: Abstrakt forlag. (26-54). 28 sider

Bogren, M., Rennemo, Ø. og Widding, Ø. (2013). Nettverks betydning for utvikling og vekst i kvinners entreprenørskap.  I Y. von Friedrichs og Ø. Rennemo (red.). Kvinners foretak og foretakende kvinner.  Trondheim: Akademika forlag (155 – 179). 24 sider

Fayolle, A., Basso, O., & Tornikoski, E. T. (2011). Entrepreneurial commitment and new venture creation: a conceptual exploration. I Kevin G. Hindle & Kim Klyver (red.), Handbook of Research on New Venture Creation. Cheltenham: Edward Elgar. (160-184). 24 sider

Gartner, W. B. (2012). Entrepreuneurship as organisation creation. I D. Hjorth (Red.), Handbook on Organisational Entrepreneurship. Cheltenham UK: Edward Elgar.  (21-30). 9 sider

Gjelsvik, M. (2007) Entreprenørskap og innovasjonsprosesser. I M. Gjelsvik. Innovasjonsledelse. Bergen: Fagbokforlaget (61 – 74). 13 sider

Hjorth, D. og  Johannisson, B. (1998). Entreprenörskap som skapelseprocess och ideologi. I B. Czarniawska (red.). Organisationsteori på svenska.  Malmö: Liber ekonomi. (86 – 104). 18 sider

Mangset, P. (2009). Fortellinger om kulturelt entreprenørskap. I P. Mangset og S. Røyseng (red.), Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget.  (11-46). 35 sider

Powell, W.W. og Grodal, S. (2005). Networks of Innovators. I J. Fagerberg, D.C. Mowery og R.R. Nelson (red.). The Oxford handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press (56 – 84). 28 sider

Sarasvathy, Saras. D., Dew, Nicholas, Velamuri, Ramakrishna og Venkataraman, Sankaran (2010). Three Views of Entrepreneurial Opportunity. I Z. J. Acs og D. B. Audretsch (red.), Handbook of Entrepreneurship Research. An Interdisciplinary Survey and Introduction. New York: Springer, (77-98). 21 sider

Schumpeter, J. A. (2000/1934). Entrepreneurship as Innovation. I R. Swedberg (red.). Entrepreneurship. The Social Science View. Oxford: Oxford University Press. (51-75). 24 sider

Spilling, O. R. (2006). Entreprenørskap I et systemperspektiv. I O. R. Spilling (red.). Entreprenørskap på norsk (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget.  (48-72).  24 sider

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Andresen, J. H. (2010). Det nye velferdssamfunnet. Hvordan entreprenørens initiativ løser sosiale problemer. Samtiden, 4, (28-37). 9 sider

Berglann, H., Golombek, R. og Røed, K. (2013). Entreprenørskap i Norge – mest for menn? Søkelys på arbeidslivet. 01-02/ 2013 (3 – 21).  18 sider

Bredvold, R. og Skålen, P. (2016). Lifestyle entrepreneurs and their identity construction: A study of the tourism industry. Tourism Management. 56 (2016) (96 – 105) 10 sider

Shane, S. A., og Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Journal, 25(1), 217-226.

Shane, S. A. (2000). Prior Knowledge and the Discovery if Entrepreneurial Opportunities. Organization Science, 11(4), (448-469). 21 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L