Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Perspektiver på innovasjon

Emnekode: INN3020/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Martin Rønningen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aasen T. M. & Amundsen O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk, kapitlene 1-3, 8-10 og 12

Rønningen, M., & Slåtten, T. (Red.). (2012). Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen: Fagbokforlaget, kapitlene 3-6

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Edquist C. (2005) Systems of Innovation: Perspectives and Challenges. In: J. J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford handbook of innovation. Oxford: Oxford University Press, pp.181-208.

Isaksen, A., & Asheim, B. (2008). Den regionale dimensjonen ved innovasjoner. In A. Isaksen, A. Karlsen, & B. Sæther (Eds.), Innovasjoner i norske næringer: et geografisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget, s. 19 – 40.

Powell, W. W., & Grodal, S. (2005). Networks of Innovators. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, pp. 56 – 85.

Ringholm T., Teigen, H. & Aarsæther, N. (2013). Innovative kommuner. Oslo: Cappelen akademisk, s. 87 – 102.

Spilling, Olav (2010). Innovasjonspolitikk. Fagbokforlaget, s. 11- 32.

Sundbo J and Gallouj F. (2002) Innovation as loosely coupled system in services. In: Metcalfe JS and Miles I (eds), Innovation systems in the service sector, Measurement and case study analysis. London: Kluwer, pp. 43-68.

Teigen, H. (2007). Innovativ forvaltning. Avgrensingar og omgrepsbruk. In R. Rønning & H. Teigen (Eds.), En Innovativ forvaltning? Bergen: Fagbokforlaget, s. 13-43.

Mattsson, J., Sundbo, J., & Fussing-Jensen, C. (2005). Innovation Systems in Tourism: The Roles of Attractors and Scene-Takers. Industry & Innovation, 12(3), 357-381.

Tether, B. S. (2005). Do Services Innovate (Differently)? Insights from the European Innobarometer Survey. Industry & Innovation, 12(2), 153-184.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Bathelt, H., Malmberg, A., & Maskell, P. (2004). Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 28(1), 31-56.

Hartley J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. Public Money & Management 25: 27-34.

Hartley, J., E. Sørensen and J. Torfing (2013). Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market Competition and Organizational Entrepreneurship. Public Administration Review, 73(6): 821-830

Hjalager, Anne-Mette. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23, 465-474.

Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E., Lundvall, B. Å. (2007). Forms of knowledge and modes of innovation. Research Policy, 36 (5), p. 680-693.

Supplerende

Ringholm T., Teigen, H. & Aarsæther, N. (2013). Innovative kommuner. Oslo: Cappelen akademisk, s. 15 - 52.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L