Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Innovasjonsprosesser i organisasjoner

Emnekode: INN3021/1

Semester: Høst
Antall studenter: 22
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Marit Engen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aasen T. M. & Amundsen O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitlene (3) 5-7 (ca 100 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Generelt / Intro 

Fuglsang, L. (ed.) (2008). Innovation and the creative process: towards innovation with care. Cheltenham: Edward Elgar. Kap. 1

Hernes, T & Kofoed A.l. (red) (2007). Innovasjonsprosesser. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1

Sutherland Olsen, D. (2016). Adult Learning in Innovative Organisations. European Journal of Education, Vol. 51 No. 2, pp. 210-226.

Innovasjonsprosesser

Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, Vol. 76 No. 5, pp. 76 - 87.

Gjelsvik M. (2007). Innovasjonsledelse / ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforl. Kap. 14.

Kanter, M. R. (1988). When a thousand flowers bloom: Structural, collective, and social conditions for innovation in organization: In Staw, M. B. and Cummings, L. L. (Eds.), Research in Organizational Behavior. JAI Press, Greenwich, CN, pp. 169-211. (Kun første del fram til side 184.)

Sundbo, J. (2003). Innovation and Strategic Reflexivity: An Evolutionary Approach Applied to Services. In L. V. Shavinina (Ed.), The International Handbook on Innovation (pp. 97-114). Amsterdam: Elsevier Science.

Strategisk perspektiv versus praksis perspektiv

Alam I. and Perry C. (2002). A customer-oriented new service development process. Journal of Services Marketing, 16: 515-534

Mer spesifikt på medarbeider- og brukerdrevne innovasjonsprosesser:

Engen, M. and Magnusson, P. (2015). Exploring the role of front-line employees as innovators. The Service Industries Journal, Vol. 35 No. 6, pp. 303-324.

Hauge, A (2011). Sports equipment; mixing performance with brands – the role of the consumers. I Pike, A. J. (Red.), Brands and Branding Geographies (s. 91–106). Cheltenham: Edward Elgar publishing

Høyrup, S. (2012). Employee-Driven Innovation: A New Phenomenon, Concept and Mode of Innovation. In S. Høyrup, M. Bonnafous-Boucher, C. Hasse, M. Lotz & K. Møller (Eds.), Employee-Driven Innovation: A New Approach (pp. 3-33). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sundbo, J., & Toivonen, M. (2011). Introduction. In J. Sundbo & M. Toivonen (Eds.), User-based Innovation in Services (pp. 1-21). Cheltenham: Edward Elgar.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Generelt / Intro

Grönroos C. (2011). Value co-creation in service logic: A critical analysis. Marketing Theory 11(3): 279-301.

Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E. and Lundvall, B. Å. (2007). Forms of knowledge and modes of innovation. Research Policy, Vol. 36 No. 5, pp. 680-693.

Laursen, K. and Salter, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic management journal, Vol. 27 No. 2, pp. 131-150.

Sundbo, J., & Gallouj, F. (2000). Innovation as a loosely coupled system in services. International Journal of Services Technology and Management, 1(1), 15-36.

Vargo, L. S., & Lusch, F. R. (2008). Service-dominant logic: Continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1-10 

Innovasjonsprosesser

Kline, S. J., & Rosenberg, N. (1986). An Overview of Innovation. In R. Landau & N. Rosenberg (Eds.), The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth (pp. 275-304). Washington, D.C.: National Academy Press.

Strategisk perspektiv versus praksis perspektiv

Brown JS and Duguid P. (1991). Organizational learning and communities-of-practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation. Organization Science, 2(1), 40-57.

Fuglsang L. and Sørensen (2011). The balance between bricolage and innovation: management dilemmas in sustainable public innovation. The service industries journal, Vol. 31, No 4, 581-595

Toivonen M., and Tuominen T., (2009). Emergence of innovations in services. The service industries journal,Vol. 29, No 7, July (887-902).

Mer spesifikt på medarbeider- og brukerdrevne innovasjonsprosesser:

Amundsen Oscar, Gressgård Leif Jarle, Hansen Kåre, & Aasen Tone Merethe (2011). Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus. Søkelys på arbeidslivet 03/2011, Universitetsforlaget

Bogers, M., Afuah, A. and Bastian, B. (2010). Users as Innovators: A Review, Critique, and Future Research Directions. Journal of Management, Vol. 36 No. 4, pp. 857-875.

Sørensen, F., Sundbo, J., & Mattsson, J. (2013). Organisational conditions for service encounter-based innovation. Research Policy, 42(8),

von Hippel, E. (2001). Perspective: User toolkits for innovation. Journal of Product Innovation Management, 18(4), 247-257.

Supplerende

Adler P and Heckscher C. (2011). Building a collaborative enterprise. Four keys to creating a culture of trust and teamwork. Harvard Business Review, 89(7/8), 94-101.

Hernes, T & Kofoed A.l. (red.) (2007). Innovasjonsprosesser. Fagbokforlaget. Kap. 1-4, (6-7), 10-11

Rønningen, M., & Slåtten, T. (Red.). (2012). Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen: Fagbokforlaget, kap 1-2 (ca 40 sider)

Sørensen E and Torfing J. (2011). Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. København:  Jurist- og Økonomforbundets forlag

Toivonen M, Touminen T and Brax S. (2007). Innovation process interlinked with the process of service delivery: a management challenge in KIBS. Économies et Sociétés 8: 355-384.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L