Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Sustainable Business Model Innovation

Emnekode: INN3024/1

Semester: Vår
Antall studenter: 20
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Sveinung Jørgensen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2015). Responsible and Profitable: Strategies for Sustainable Business Models. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Vil bli gjort tilgjengelig ved kursstart. 

Eccles, R.G., I. Ioannou, and Serafeim G. (2014). The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance, Management Science,
60, 11, 2835-2857.

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2015b). Designing Sustainable Business Models. Unpublished manuscript. Bergen, Norway: NHH Norwegian School of
Economics.

Serafeim, G. and Gombos, S. (2015). Turnaround at Norsk Gjenvinning. Harvard Business School Case Study. Cambridge, MA: Harvard Business School [NB!
This reading must be purchased from Harvard Business Press online – information to follow, approximate price ≈ 50 NOK]

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Endringer kan forekomme før kursstart i uke 9.

Birkinshaw, J., Foss, N.J. and Lindenberg, S. (2014). Combining Purpose with Profits. MIT Sloan Management Review, 55, 3, 49-56

Crane, A., Matten, D., Palazzo, G. and Spence, L. (2014). Contesting the Value of the Shared Value Concept, California Management Review, 56, 2.

Ellen MacArthur Foundation (2015). Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated Transition. Isle of Wight, UK: Ellen MacArthur
Foundation

DNV GL (2015). Impact: Transforming Business, Changing the World. Oslo: DNV GL. [NB! Will be handed out]

Johnson, M.W., Christensen, C.M. and Kagermann, H. (2008). Reinventing Your Business Model, Harvard Business Review, 86, 1-11.

Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2015). Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. Accounting Review, 91(6), 1697-1724.

Kiron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., Reeves, M., Fuisz-Kehrbach, S. K., & Kell, G. (2015). Joining forces: collaboration and leadership for sustainability. MIT
Sloan Management Review, 56(3).

Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: toward a unified perspective. Journal of Business Research, 58(6), 726-
735.

Nidumolu, R., Prahalad, C. K., and Rangaswami, M. R. (2009). Why sustainability is now the key driver of innovation. Harvard Business Review, 87(9), 56-64.

Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value: How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth, Harvard Business
Review, 89, 1/2, 62-77.

Stockholm Resilience Centre (2015). What is resilience? An introduction to social-ecological research. Stockholm, Sweden: Stockholm Resilience Centre

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L