Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: INN3027/1

Semester: Vår
Antall studenter: 10
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Erik Haugom

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Haugom, E. (2016). INN3027/1 Pricing and Revenue Management - Lecture Notes, Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer (tilgjengelig via Fronter).

Annen obligatorisk litteratur blir offentliggjort ved oppstart.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L