Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: INNKOMM

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Toril Ringholm

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bason, C. (2010). Leading public sector innovation. Bristol: Polity Press.  180 s.

Fuglsang, Rønning & Enquist (2013). Framing innovation in Public Service Sectors. Routledge, New York, Kap. 1, 2, 4, 7, 8, 11 og 12 (135 s.)

Ringholm,Teigen og Aarsæther (red.) (2013). Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 1, 2, 4, 6, 7, 11, 17 og 18 (135 s.)

Polaine, Løvlie, Reason, (2013). Service Design, From Insight to Implementation, Reason. Kap 1, 2, 3 og 7 (66 s)

Rogers, (2003). Diffusion of innovations. Free Press. New York Kap 1, 5,6 og 7 (167 s.)

Rønning m.fl. (2013). Innovationer i välfärden. Liber. Stockholm Kap. 4, 5 og 6 (54 s.)

Skålén, P. (2016): Tjänstelogik. Lund: Studentliteatur (125 s.)

Sundbo & Toivonen (eds) (2011). User-based Innovation in Services. Cheltenham: Elgar

     - Fuglsang, L.: Bricolage as a way to make use of input from use, (20 s)

     - Langergaard, L.: Understandings of “users” and ”innovation” in a public sector context, (24 s.)

     - Sundbo, D.: ”Othering” in service encounters: how a professional mindset can hinder user innovation in services, (26 s.)

     -  Hasu, Saari & Mattelmäki. Bringing the employee back in: integrating user-driven and employee-driven innovation in the public sector, (30 s.)

     - Lethonen & Tuominen. Multiple voices of the user in public sector services, (24 s.)

Sørensen & Torfing (red). (2011). Samarbejdsdrevet innovation – i den offentlige sektor. Jurist og økonomforbundets forlag. København Kap. 1, 4, 5, 6, 9, 12 og 13 (139 s.)

Aagaard, Sørensen & Torfing (red.) (2014). Samarbejdsdrevet innovation i praksis. Købehavn: Jurist- og økonomiforbundets forlag. Kap. 2, 5, 7, 9, 12 og 15 (122 s.)

Aakre, J., Scharning, H. S., & Rundereim, M. (2016): Prosjekthåndboka: 3.0 : verktøykasse for kreative team. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 2, samt utdrag fra kap. 3-5 (ca. 200 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Benington, J. (2010): From Private Choice to Public Value. I Benington, J. og M. Moore (red.): Public Value. Theory and Practice (s. 31-51). New York: Palgrave MacMillan (20 s.)

De Bono, E. (2006): Seks tenkehatter. Kap. 1-2, samt utdrag fra øvrige kapitler 5 – 43, 1.utgave Oslo: Flux Forlag  (50 s.)

De Bono, E. (1995): Serious creativity.  Kap 1. London: Harper Collins. (50 s.)

Fuglsang,L. (2013): Collaboration and trust in public-private innovation networks: a case study of an emerging innovation model. In Gallouj, Rubalcaba and Windrum (eds.) Public-private Innovation Networks in Services (s. 247-264).17 sider

Geissel, B. (2013): Introduction: On the Evaluation of Participatory Innovation – A Preliminary Framework. I Geissel, B. og M. Joas (red.): Participatory Democratic Innovations in Europe: Improving the Quality of Democracy? (s. 8-20). Barbara Bedrich  Publishers (20 s.)

Hartley, Jean. (2005): Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. Public Money and Management, 25(1), 27-34 (7 sider)

Hartley, J. (2008). Does Innovation Lead to Improvement in Public Services. I Borins (ed.): Innovations in government (s. 159-187). Brooking Institution Press (29 s,)

Kristensson m.fl., (2014). Tjänsteinnovation. Kap.1   25 sider

Pestoff, V (2008): Co-production, the third sector and functional representation in Sweden. I Osborne (ed.): The Third Sector in Europe (s. 157-182). London. Routledge (24 s.)

Richards, T. (1999): Brainstorming. Encyclopedia of Creativity. Elsevier, USA (10 s.)

Richards, T., Runco, M. and Monger, S. (2009): The Routledge Companion to Creativity (57 s.)

Quist & Fransson (2014).Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsesbyråkrater,  kap 4 - 6  (40 s.)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Amabile,T et al. (1996). Assessing the work Environment for Creativity.Academy of Management Journal, 39(5), pp.1154-1184. (30 s.)

Benington, J. (2010): From Private Choice to Public Value. I Benington, J. og M. Moore (red.): Public Value. Theory and Practice. New York: Palgrave MacMillan (20 s.)

Chesbrough, H. (2011). Bringing open innovation to services.MIT Sloan Management Review, no. 52 (2):85-90. (5 s.)

Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: A New perspective on Learning and Innovation.Administrative Sciences Quarterly 35. p.569 - 596 (27 s.)

De Bono, E. (2006):Seks tenkehatter. Kap. 1-2, samt utdrag fra øvrige kapitler 5 – 43, 1.utgave Oslo: Flux Forlag (50 s.)

De Bono, E. (1995):Serious creativity. Kap 1. London: Harper Collins. (50 s.)

Ekvall, G et al. (2001). Perceptions of the Best and Worst Climates for Creativity.Creativity Research Journal, 13(2), p.171-184. (13 s.)

Fuglsang,L. (2013): Collaboration and trust in public-private innovation networks: a case study of an emerging innovation model. In Gallouj, Rubalcaba and Windrum (eds.)Public-private Innovation Networks in Services17 sider

Geissel, B. (2013): Introduction: On the Evaluation of Participatory Innovation – A Preliminary Framework. I Geissel, B. og M. Joas (red.): Participatory Democratic Innovations in Europe: Improving the Quality of Democracy? S. 8-20. Barbara Bedrich  Publishers (20 s.)

Hartley, Jean. (2005): Innovation in Governance and Public Services: Past and Present.Public Money and Management, 25(1), 27-34 (7 sider)

Hartley, J. (2008). Does Innovation Lead to Improvement in Public Services. I Borins (ed.):Innovations in government. Brooking Institution Press (29 s,)

Kristensson m.fl., (2014).Tjänesteinnvation. Kap.1   25 sider

Meijer, A. J. (2014): From Hero-Innovators to Distributed Heroism: An in-depth analysis of the role of individuals in public sector innovation. Public Management Review, 16(2), 199-216. (18 s.)

Pestoff, V (2008): Co-production, the third sector and functional representation in Sweden. I Osborne (ed.):The Third Sector in Europe. London. Routledge (24 s.)

Richards, T. (1999):Brainstorming. Encyclopedia of Creativity.Elsevier, USA (10 s.)

Richards, T., Runco, M. and Monger, S. (2009):The Routledge Companion to Creativity(57 s.)

Quist & Fransson (2014).Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsesbyråkrater, kap 4 - 6 (40 s.)

Witesman, E. og L. Walters (2014): Public Service Values: A new Approach to the Study of Motivation in the Public Sphere Public Administration Vol. 92, No. 2, (375–405) (30 s.)

Verktøy:

KS har utviklet flere verktøy for innovasjon som forutsettes brukt I studiet:

-N 3 (Nytt-nyttig-nyttiggjort

-Veikart for velfersteknologi

- Hvordan kommunesektoren kan jobbe systematisk med innovasjon

Omfanget av disse verktøyene er ekvivalert til 100 s.

Supplerende

Gray m.fl. (2010). Game Storming, O`Reilly Media, CA USA. Kap1 og 2, samt utdrag fra kap.4-7 (ca 200 s)

Ekvall, G (1996). Organizational Climate for Creativity and Innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), p.105-123.18 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L