Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Internasjonal politisk økonomi

Emnekode: INT1001/1

Semester: Vår
Antall studenter: ca. 50
Kull:  2014, 2015
Emne ansvarlig: Ole Gunnar Austvik

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Austvik, Ole Gunnar, 2002: Internasjonal handel og økonomisk integrasjon. Gyldendal Akademisk. September 2002. ISBN  82-00-22552-6.  Sider 13-51,65-80, 141-233, 253-260, 305-380.

Kalnes, Øyvind, Austvik, Ole Gunnar  & Røhr, Heidrun Sørlie, 2010: Internasjonale relasjoner.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk.  Kapitlet om "Internasjonal politisk økonomi" Sider 129-170.

Claes, Dag Harald, Hveem, Helge & Tranøy, Bent Sofus, 2012: Global økonomi, krise og politisk styring. Universitetsforlaget. Sider 13-62, 175-243.

Cohn, Theodore H., 2016: Global Political Economy, Routledge. Sider 2-130.

Acemoglu, Daron & Robinson, James A., 2012:Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. London: Crown Business

Cini, Michelle, 2016:European Union Politics.Oxford: Oxford University Press

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

CESIfo, 2016: The EEAG Report on the European Economy 2016. München: CESIfo Group. Chapter 1: Macroeconomic Conditions and Outlook  – 30 pages.  (+ Chapter 4: Denmark: Too good to be true? – 14 pages). (Google the report).

Petreski, Marjan, 2007:  Is the Euro Zone an Optimal Currency Area? University of American college - Skopje. Working paper series SSRN-id986483. 16 pages. (Google the paper).

Mead, Walter Russell, 2014: “The Return of Geopolitics. The Revenge of the Revisionist Powers.” Foreign AffairsMay/June

Naylor, Aliide, 2017: “Trump, Russia and the new geopolitics of the Baltics.”New Eastern Europe31.1.2017

International Monetary Fund (IMF), latest:Norway and the IMF.

Supplerende

  1. Kan bli utdelt i løpet av emnet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L