Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ny verden, nye samfunn, nye tanker

Emnekode: INT1006/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Jørgen Jensehaugen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Palmer, R.R., Joel Colton and Lloyd Kramer: A history of Europe in the modern world (11. utg.) (2014), kap. 11-16 og underkap. 81 i kap. 17. ISBN: 978-0077599607

Nye & Welch: Understanding Global Conflict and Cooperation (9. ed.) (2013), kap. 1,2,3 (100s). ISBN 978-0-205-79855-1

Pryser, Tore: Norsk historie 1814-1860 (1999), s. 195-292 (100 s.). ISBN 978-82-521-5184-8

Nerbøvik, Jostein: Norsk historie 1860-1914 (1999)s. 97 –214 (117s)ISBN 82-521-5186-8

Stearns, Peter N.: Globalization in World History (2nd ed.) (2016) (2010-utg. kan også brukes), s. 1-123 ( 122 s) ISBN 9781138674295

Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.), Krig og fred i det lange 20. århundre (2013), kap. 1 og 15 (44 s), ISBN 978-82-02-43191-4 (Andre kapitler i boken inngår i senere studieemners pensum).

Sidetall i bøker: 718

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Palmer/Colton: A History of the Modern World (1995) The Age of Enlightenment, s 314-326 (13s)

Palmer/Colton: A History of the Modern World since 1815. Prologue: A Revolutionary Half-century (1992),  (20s)

Palmer/Colton: A History of the Modern World (1995). The American Revolution, ss 351-360 ( 9 s)

Baily, C.A.: The Birth of the Modern World 1780-1914 (2004). Introduction, ss 5-21 (16 s)

Inis Claude: Swords into Plowshares (1956). Kap. 2: ”International Organizations in the Nineteenth Century”, ss 17-35 ( 20 s)

Midgaard, Knut Gode styreformer og demokrati. Fra Midgaard, Rasch Demokrati – vilkår og virkninger (2004) s. 21-50 (29 s)

Kroeber, Clifton B.: Theory and History of Revolution. Journal of World History vol. 7, no. 1 1996 ( 20 s)

Hobson, Rolf: Freden I Westfalen Fra Krig og strategisk tenkning I Europa 1500-1945 (2005) s. 83-86 (4 s)

Hobson, Rolf: Demokratisering, folkekrig og restaurasjon: Fra Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945 (2005) s. 131-163 (32 s)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Østerberg, Dag: Modernitetens kode og sluttord. Fra Det moderne: et essay om Vestens kultur, 1740-2000, Oslo 1999. (18s)

Pryser, Tore: Fra kongemakt til folkemakt (1997). I Nordens historie : 1397-1997 : 10 essays, s. 99-124 (24 s)

Sejersted, Francis: En teori om den økonomiske og teknologiske utvikling i Norge i det 19. århundre. Fra Demokratisk kapitalisme 1993. (56 s)

Stanford Encyclopedia of Philosohy: Sovereignty (15 s)

Østerud,Øyvind: Nasjonalitetsprinsippet. Fra Østerud Nasjonenes selvbestemmelsesrett, Universitetsforlaget 1984 (38 s)

Sidetall i kompendium: 296 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L