Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Globale maktforhold 1945-frem til i dag

Emnekode: INT1007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 35
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Paul Knutsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Acemoglu, D., & Robinson, J.A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. London: Profile Books. Kap. 1-3, 5, 7, 9, 11-13 og 15 (316 s.)

Claes, D.H. & T.E. Førland (2015). EU: mellomstatlig samarbeid og politisk system. Kap. 6-10 (108 s.)

Palmer,R.R.; Colton, J., & Kramer, L. (2014). A History of Europe in the Modern World. New York: McGraw-Hill. Kap. 22-26 (229s.)

Knutsen, P. (1998). Penger, stål og politikk: En problemorientert innføring i EUs historie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4-8 og kap. 10 (96 s., kjøpes hos Sopp Print).

Knkutsen, P. (2016). Å forstå historie. Kap. 1, 2, 5 og 11. (40 s.)

Nye, J.S., & Welch, D.A. ( 2013). Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History. New York York: Longman. Kap. 6-10 (212 s.)

Westad, O.-A. (2005). The Global Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, s. 110-407 (297 s.)

Tilsammen 1298 s.

Supplerende

Stugu, O.S. (2012). Norsk historie etter 1905. Oslo: Samlaget. Kap. 5-7 (152 s.) (Leses kursorisk).

Repetér relevant pensum fra emnet Internasjonal politikk, særlig Kalnes m.fl. (2010) Internasjonale relasjoner.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L