Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: INT1009/1

Semester: Høst
Antall studenter: 60
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Anstein Gregersen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Karlsen, G. (2009). Språk og argumentasjon for samfunnsvitere (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (207 s)

Malnes, R og Midgaard, K. (2009). Politisk tenkning (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (353s)

Skirbekk G. og Gilje, H. (2007). Filosofihistorie. Oslo: Universitetsforlaget (Kap 3, 4, 9, 12 og 14, totalt 102 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Svendsen, L.Fr.H. og Säätelä, S. (2007). Det sanne, det gode og det skjønne. Oslo: Universitetsforlaget (Kap 6.1 "konsekvensialisme", 10s)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L