Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: INT1010/1

Semester: Vår
Antall studenter: 8
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Micheline Egge Grung

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Norges Lover 1687-2015.

Buflod, Sannes og Aasebø (2008). Folkerettslig tekstsamling 1883-2007 (4. utg.). Oslo: Cappelen akademisk

Ruud, Morten og Geir Ulfstein (2014). Innføring i folkerett (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 19 er pensum.

Aall, Jørgen (2015). Rettsstat og menneskerettigheter (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, med unntak av kapittelpunktene 17.5.4 og 17.5.5 samt kapittel 20.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L