Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arve- og familierett

Emnekode: JUS1002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Marion Hirst og John Asland

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Peter Lødrup og John Asland, Arverett, 6. utg., Oslo 2012

1.1, 2.1 t.o.m. 2.3, 3.1 t.o.m. 4.2.3.2 med unntak av 3.2.3, 5.1 t.o.m. 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 6, 7.1.1 t.o.m. 7.1.4, 8.5.1  t.o.m. 8.5.4.2, 9 (unntatt 9.3.2.4, 9.3.3 og 9.3.4) og10.

Lødrup, P., & Sverdrup, T., Familieretten, 8. utg., Oslo 2016. §§ 1, 7, 9-22, 24.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Katrine Kjærheim Fredwall, "Avvikling av statens arverett til fordel for frivillig virksomhet rettet mot barn og unge", Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 4/2015 s. 294–303. Artikkelen er tilgjengelig på rettsdata.no og på idunn.no

Supplerende

Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg. 2014, Universitetsforlaget.

Lødrup/Asland, Oversikt over arveretten, 8. utg 2016, Damm forlag

Lødrup/Sverdrup, Oversikt over familieretten, 4. utg. 2014, Cappelen Damm

Tilhørende Studium

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2016 - 2019)

Tilhørende emner

JUS1002/1 Arve- og familierett 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L