Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontraktsrett I

Emnekode: JUS1004/1

Semester: Vår
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Harald Thoresen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Giertsen, Johan: Avtaler, 3. utg. Universitetsforlaget, Oslo, 2014, totalt 311 sider. ISBN 978-82-15-02290-1

Tilhørende Studium

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2016 - 2019)

Tilhørende emner

JUS1004/1 Kontraktsrett I 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L