Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Examen Facultatum for jurister

Emnekode: JUS1005/2

Semester: Vår
Antall studenter: 110
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Ronny Selbæk Myhre

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Tebbit, Mark (2017). Philosophy of Law (3rd ed.). London: Routledge. ISBN-13: 978-0415827461. 360 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L