Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arbeidsrett

Emnekode: JUS1006/1

Semester: Vår
Antall studenter: 95
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Marion Hirst

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Alexander Næss Skjønberg og Erik Hognestad, Individuell arbeidsrett, Gyldendal juridisk, 2014

Marion Hirst og Svein Ivar Lønneid, Arbeidsrett i et nøtteskall, 2015 kap. 2 og 4, s. 29-42, 75-93

Supplerende

Marion Hirst og Svein Ivar Lønneid, Arbeidsrett i et nøtteskall, 2015. (Untatt kap 2 og 4 som er obligatorisk pensum)

Tilhørende Studium

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2015 - 2018)

Tilhørende emner

JUS1006/1 Arbeidsrett 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L