Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Examen Philosophicum for jurister

Emnekode: JUS1007/2

Semester: Høst
Antall studenter: 105
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Terje Ødegaard

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Kolflaath, Eivind: Språk og argumentasjon – med eksempler fra juss. Fagbokforlaget, Bergen 2004. s. 1- 189. Totalt: 188 sider

Sandel, Michael: Justice: What's the Right Thing to Do? Penguin, 2010. ISBN-10: 0141041331. ISBN-13: 978-0141041339. Side 1 - 320. Totalt 320

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

White, Michael: "Rousseau and Marx: Reaction to Bourgeois-Liberalis," side 290 - 347 fra Political Philosophy, A Historical Introduction. Oxford University Press. 2012. Totalt: 57 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L