Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: JUS2002/1

Semester: Vår
Antall studenter: 95
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Thomas Rønning

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

i.             Trygve Bergsåker, Pengekravsrett, 3. utgave, 2015: Hele boka, unntatt kap. V (s. 123-132). 

ii.            Ot.prp. nr. 65L (2009-10). Endringer i finansavtaleloven mv.: kap. 1,2,3,6,11, og s. 214-231 av kap. 20.

iii.           Det finnes en domssamling fra 2015/2016 som er tilgjengelig til salg i SOPP BOK for kr. 75,-. Denne er lovlig hjelpemiddel på eksamen. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

 

Supplerende

Innføringslitteratur:

i.             Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg., 2014. Avsnitt § 53.

ii.            Lucy Smith og Geir Woxholt, Oversikt over kjøps- avtale og pengekravsretten, 1993. Side 255-268. 

Fordypningslitteratur:

i.             Ot.prp. nr. 41 (1998-99) Om lov om finansavtaler og finansoppdrag.

Tilhørende Studium

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2015 - 2018)

Tilhørende emner

JUS2002/1 Pengekravsrett 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L