Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Erstatningsrett

Emnekode: JUS2004/1

Semester: Vår
Antall studenter: 95
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Morten Kjelland

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Morten Kjelland, Erstatningsrett - en lærebok, Oslo, Universitetsforlaget, 2016. Hele boken er pensum.

Morten Gaarder, «Arbeidsulykkesbegrepet – betraktninger med utgangspunkt i Palle-kjennelsen, Rt. 2007 side 882». Tidsskrift for erstatningsrett Årg. 5 (2008), s. 62-83. Tilgjengelig på Lovdata og Rettsdata. Pensum er artikkelens punkt 1, 2.2, 3 og 5. 

Morten Kjelland (red.), Doms- og kjennelsessamling i erstatningsrett, 2015

Tilhørende Studium

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2015 - 2018)

Tilhørende emner

JUS2004/1 Erstatningsrett 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L