Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Forvaltningsrett II

Emnekode: JUS2005/2

Semester: Vår
Antall studenter: 115
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Ørnulf Rasmussen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

  • Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 10. utg., Oslo 2014, Del 2, kap 8, 9 og 10, del  5 og del 6.
  • Hans Christian Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4. utg., Oslo 2015, unntatt kap. 1,3,4,6 og 9, 151 sider.
  • Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse, Velferdsrett I, 5. utg., 2012, kap 4, 5 og 10

Mindre endringer kan forekomme. Dette vil bli gjort kjent i løpet av de første forelesningene

Supplerende

Alternativ til Eckhoff og Smith: Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 3. utg., Oslo 2007, kap. 3, 4, 6-15, og 30-32

Tilhørende Studium

Bachelor i juss (kull 2014 - 2017)

Tilhørende emner

JUS2005/2 Forvaltningsrett II 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L