Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: JUS2006/1

Semester: Høst
Antall studenter: 110
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Loretz Stavrum

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Andenæs/Fliflet: Statsforfatningen i Norge, 10. utgave utgitt 2006, kap. 1-5,7-10,16-17,23-29,31-40,43 og 44.4 NB! Ny utgave er varslet

Ruud/Ulfstein: Innføring i folkerett, 4. utgave utgitt 2011, kap 1, kap 3-6, kap 7 punkt 1-3 og 6, kap. 8-9, kap.10 punkt 1-4.1, kap. 11, kap. 12 punkt 1-2 og kap. 19.

Sejersted m.fl.: EØS-rett, 3. utgave utgitt 2011, kap. 1-9 og kap 14.

Supplerende

Stavang: Parlamentarisme og folkestyre, 4. utgave utgitt 2002

NOU 1999:19: Domstolene i samfunnet, kap. 5, JUS 122

Fleischer: Folkerett, 8. utgave utgitt 2005

Cassese: International law, 2. utgave utgitt 2005

Franklin: Rettskildefaktorene i EF- og EU-retten, Det juridiske fakultets skriftserie nr. 108, utgitt 2005, side 27-48

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L