Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: JUS2008/1

Semester: Vår
Antall studenter: 110
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Lorentz Stavrum

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aall, Jørgen (2015). Rettsstat og menneskerettigheter (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, med unntak av kapittelpunktene 17.5.4 og 17.5.5 samt kapittel 20.

Tilhørende Studium

Bachelor i juss (kull 2014 - 2017)

Tilhørende emner

JUS2008/1 Menneskerettigheter 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L