Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring (Emne 2)

Emnekode: KARR3002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Erik H Haug

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Cochran, L. (1997). Career Counseling – A Narrative Approach. Sage Publications. 165 sider

Holland, J. (1997). Making vocational choices: a theory of vocational personalities and work environments. Florida: Psychological Assessment Resources. 146 sider

Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Meyer Bloomfield. 165 s. Kan hentes gratis her: https://archive.org/details/choosingvocation00parsuoft

Plant, P. (2006). Vejbred – en antologi om vejledning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 153 s

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Artikler tilgjengelig for nedlastning fra Oria

Arulmani, G. (2011). Striking the right note: the cultural preparedness approach to developing resonant career guidance programmes. International Journal for Educational and Vocational Guidance. Vol.11(2), p.79-93, 15 s.

Gelatt, H. B. (1989). Positive uncertainty: A new decision making framework for counseling. Journal of Counseling Psychology,  Vol.36(2), p.252-256, 5 sider

Gottfredson, L.S. (2013) Applying Gottfredson’s theory of circumscription and compromise in career guidance and councelling. I Brown & Lent (red): Career Development and Counseling. New Jersey: John Wiley & Sons. 30 sider.    

(Biblioteket har tilgang til 2.utgaven av denne som e-bok (via Oria). Den kom ut i 2013)

Hooley T., Watts A.G., Sultana R.G. & Neary S. (2012) The Blueprint framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 17 sider Vol.41(2), p.117-131

King, Z. (2004). Career Self-management: Its nature, causes and consequences. Journal of Vocational Behavior, Vol.65(1), p.112-133 ,11 sider

Krumboltz J. (2009). Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment.Vol.17(2), p.135-154, 21 sider

Law B. & Watts A.G. (1996). New DOTS: Career Learning for the Contemporary World. Kan hentes fra: http://www.hihohiho.com/memory/cafnewdots.pdf, 6 sider

McMahon, M., Watson, M., Patton, W. (2014) Context-Resonant Systems Perspectives in Career Theory, I Arulmani et.al (red.), Handbook of Career Development, Springer, 14 sider

Sampson J.P. Jr., McClain M.-C., Musch E., Reardon R.C. (2013). Variables Affecting Readiness to Benefit from Career Interventions. The Career Development Quarterly. Vol.61(2), p.98-109, 12 sider

Artikler som blir gjort tilgjengelig på fronter

Haug, E.H & Plant, P. (2016) Research-based knowledge: researchers’ contribution to evidence-based practice and policy making in career guidance. International Journal of Vocational and Educational Guidance 16: 137 – 152, 15 sider

Lent R.W. (2005). A Social Cognitive view of career development and counseling Career Theory. I Brown & Lent (red): Career Development and Counseling. New Jersey: John Wiley & Sons. 30 sider

Landrø, K. (2015) Hvordan kan karriereutvikling settes på agendaen og bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg? I Kvalsund & Fikse (red): RådgivningsvitenskapHelhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold (s. 97-118). Bergen: Fagbokforlaget, 20 sider

Bimrose, J. & Brown, A. (2015). Forskning om studie- och yrkesvägledning. I Lovén, A. (red.), Karriärvägledning – en forskningsoversikt (Kap. 3, s. 49-62). Lund: Studentlitteratur,  14 sider

Pope, M.  (2015) Career Interventions – From the Industrial to the Digital Age, i Hartung et.al. (red) APA Handbook of Career Intervention – foundations, 1

Savickas, M. (2015) Career Counseling Paradigms: Guiding, Developing, and Designing, i Hartung et.al. (red) APA Handbook of Career Intervention – foundations, 16 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L