Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 1

Emnekode: KOM1001/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 50
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Anders Lindstad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Brønn, P., Ø. Bonvik og T. Bang (2015). En innføring i PR – Teori, prosess og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1-6, 14 -17

Cappelen, Anders (2012). Bruk Pressen 3.0 – Komplett guide i presserelatert PR. Oslo: PRforlaget s. 65-456, 503-592

Coombs, W. T (2014). Ongoing crisis communication. Planning, managing and responding. Thousand Oaks,California: Sage Publications. 4. utgave.

Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon : planlegging og tilrettelegging (4. utg.). Universitetsforlaget, Oslo. Kap. 1-10, 13-16

Fagerli, Jørgensen, Lund, Meling, Stranger-Thorsen, Volan (2012). Krisehåndtering 2.0 – Sosiale medier i bruk før, under og etter krisen. Kommuneforlaget

Halvorsen, K. (2008). Å forske på samfunnet: en innføring i samfunnsvitenskapelig metode (5. utg.). Oslo: Cappelen

Kaufmann & Kaufmann (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg.).  Bergen: Fagbokforlaget

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Rogstad, Ingrid L. (2016). Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap 6 og 7

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Profesjonell lobbyisme: Norske eliters bruk og holdninger. (Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065. Rapport 70, juni 2003, ISBN 82-92028-76-5.) 

http://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapporter/rapp2003/Rapport70/

Vær varsom-plakaten: http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Var_Varsom-plakaten/

Redaktørplakaten:http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Redaktorplakaten/

Tekstreklameplakaten:http://presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Tekstreklameplakaten/ 

Ytterligere artikler kan komme.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L