Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Verdiskapende prosjektledelse

Emnekode: LEMP2002/1

Semester: Vår
Antall studenter: 35
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Torgeir Skyttermoen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Skyttermoen, Torgeir og Anne Live Vaagaasar. 2015. Verdiskapende prosjektledelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk, (430 s.)

Sundstein, C.R. og R. Hastie 2016. Klokere. Fra gruppetenking til smarte grupper. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (220 s.)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Blir tilgjengelig i Fronter og kan bli supplert.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L