Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonsteori

Emnekode: MATTE1

Semester: Høst
Antall studenter: 45
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Henning Bueie

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Gustavsen, T. S., Hinna, K. R. C., Borge, I. C., Andersen, P. S. (2014). QED 5-10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 2. Kap 1, 2, 5 og 10 

Mason, J., Graham, A. og Johnston-Wilder, S. (2011). Å lære algebraisk tenkning. Bergen: Caspar Forlag. Kap 1-4.

Bueie, H. (2011). GeoGebra for lærere. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-3.  

Bueie, H. (2015). Regneark for lærere. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1, 5 og 7. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Hinna, K. R. C., Rinvold, R. A., Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1. Høyskoleforlaget. Kap 5

Hana, G. (2013). Matematiske byggesteiner. Bergen: Caspar Forlag. Kapittel 3.

Olafsen, A og Maugesten, M (2015). Matematikkdidaktikk i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 12.

Stylianides, A., Ball, D. L. (2008). Understanding and describing mathematical knowledge for teaching: knowledge about proof for engaging students in the activity of proving. Journal of Mathematics Teacher Education 11. (s. 307–332). 

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Kjærnsli, M. og Olsen, R.V. (2013)Fortsatt en vei å gå.Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Oslo: Universitetsforlaget. (s 43-66)

Niss, M. og Jensen, T.H. (2002). Kompetencer og matematiklæring: ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark. København: Undervisningsministeriet. Kap 4 (side 43-62) http://pub.uvm.dk/2002/kom/04.htm

Boaler, J. (1998). “Open and Closed Mathematics: Student Experiences and Understandings” Journal for Research in Mathematics Education 1998, Vol. 29, No. 1,(side 41–62) http://math.coe.uga.edu/olive/EMAT6990Sp10/JRME1998-Jo_Boaler.pdf  

Stylianides, A. (2009). Breaking the equation. Mathematics teaching 213(s. 9-14)

Wille, A. (2011). Activation of inner mathematical discourses of students about fractions with the help of imaginary dialogues: A case study.Proceedings of the 35th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, (ss. 337-344).

Swan, Malcolm, Drake, Pat and et al (2008): Mathematics Matters: Final Report. London: The National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM) https://www.ncetm.org.uk/public/files/309231/Mathematics+Matters+Final+Report.pdf

Nilsen, J. (2013/1) - Å gjenoppdage Eulers tall e. Tangenten 2013/1 - (s.47-51) http://www.caspar.no/tangenten/innhald131.html

NOU 2014:7. Elevenes læring i fremtidens skole. Oslo: Kunnskapsdepartementet (side 53-73 og 82-83)

Supplerende

Hinna, K. R. C., Rinvold, R. A., Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1. Høyskoleforlaget.

Arne Hole (2006). Grunnleggende matematikk i skoleperspektiv (4.utgave). Oslo: Universitetsforlaget

Hans Magnus Enzensberger (1998/2002). Talldjevelen. Oslo: Aschehoug.

Karlsen, L. (2014). Tenk det!. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, S.W. (2009). Når tall blir tull - om matematikkvansker hos voksne. DVD

Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk. For elever fra 5. – 10. trinn og elever i videregående skole.  Bok + DVD

Lunde, Olav (2009). Nå får jeg det til! Om tilpasset opplæring i matematikk. InfoVest forlag Vurderes ut og erstattes av litteratur skissert i intro…

Haug, P (2006). Forstår vi tilpassa opplæring? I Tangenten 2, 22-24

Tangenten 2/2008. Temanummer om Tilpassa opplæring. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L