Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Regnskap og budsjettering

Emnekode: MLT1003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 100
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Christian Krogh

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Sending, Aage (2014).  Grunnleggende regnskap. Fagbokforlaget 4. utg., ISBN: 97 8824 501 6277

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Holmengen, Hans & Reiersen, Dag (1996). Økonomistyring i reiselivsbedrifter   Fagbokforlaget ISBN: 82 7674 168 1

Fra og med kap. 8: Budsjettering s.117 til og med side 152.

samt

Fra og med kap. 12: Bruk av nøkkeltall i økonomistyringen s. 213 til og med s. 236.  

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L