Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: MLT2002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 52
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Hans Holmengen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Osterwalder, A. & Pigneur, Y: Business model generation : en håndbok for nytenkere, banebrytere og opprørere. Oslo: Gyldendal akademisk; 2015 (Engelsk originalutgave: Business Model Generation. John Wiley & Sons. New Jersey, 2010)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Holmengen, H. & Reiersen, D. Økonomistyring i reiselivsbedrifter. Fagbokforlaget, Bergen, 1996. Kap. 9 og 10, s. 153-187.

Bøhren, Ø. & Michalsen, D. Finansiell økonomi: teori og praksis. Skarvet forlag, Bærum, 1994. Kap. 2, s. 14-20.

Strategisk økonomistyring i et lett overnattingsanlegg

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L