Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Miljøpsykologi - en innføring

Emnekode: MPSY3001

Semester: Høst
Antall studenter: 15
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Svein Åge K. Johnsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Clayton, S., ed. (2012). The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology. New York: Oxford University Press.  I serie: Oxford library of psychology. (ISBN: 9780199733026) Kap. 1-11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27  (364 sider)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Barker, R. G. (1965). Explorations in ecological psychology. American Psychologist, 20(1), 1-14. (15 s)

Billmann-Mahecha, E., & Gebhard, U. (2009). “If we had no flowers...”: Children, nature, and aesthetics.  Journal of Developmental Processes, 4(1), 24-42. (19s)

De Groot, J. I., & Steg, L. (2008). Value Orientations to Explain Beliefs Related to Environmental Significant Behavior How to Measure Egoistic, Altruistic, and Biospheric Value Orientations. Environment and Behavior, 40(3), 330-354. (25s)

Greeno, J. G. (1994). Gibson's affordances. Psychological Review, 101(2), 336-342 (7s)

Hauge, Å. L., & Støa, E. (2009). “Here you get a little extra push”: The meaning of architectural quality in housing for the formerly homeless – a case study of Veiskillet in Trondheim, Norway. Nordisk Arkitekturforskning / Nordic Journal of Architectural Research, 21(1), 18-31. (14s)

Lønaas, B.S. og Lassesen, E. M. (2012): Universell utforming av opparbeidete uteområder - Eksempelsamling til NS 11005:2011. Standard Norge. ISBN 978-82-7202-711-6  (25s)

Milfont, T. L., & Duckitt, J. (2010). The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure to assess the structure of environmental attitudes. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 80-94. (15s)

Misra, S., Cheng, L., Genevie, J., & Yuan, M. (2016). The iphone effect: The quality of in-person social interactions in the presence of mobile devices. Environment and Behavior, 48, 275-298. (24s)

Norge universelt utformet 2025 : Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Oslo : Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. (32s)

Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1-10. (11s)

Støa, E., Denizou, K., Hauge, Å.L. (2007). Endelig hjemme : utforming av boliger for vanskeligstilte. Oslo: Husbanken  (42s)

Syme, G. J., Nancarrow, B. E., & Jorgensen, B. S. (2002). The Limits of Environmental Responsibility A Stormwater Case Study. Environment and Behavior, 34(6), 836-847.(10s)

Vining, J. (2003). The connection to other animals and caring for nature. Human Ecology Review, 10(2), 87-99. (13s)

Wells, N. M. & Harris, J. D. (2007). Housing quality, psychological distress, and the mediating role of social withdrawal: A longitudinal study of low income women. Journal of Environmental Psychology, 27, 69-78. (10 s)

Wells, N. M., & Evans, G. W. (2003). Nearby nature a buffer of life stress among rural children. Environment and Behavior, 35(3), 311-330. (20s)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L