Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Nevrovitenskap og persepsjon

Emnekode: MPSY3002

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Reidulf G. Watten

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bear, M.F.H., Connors, B.W., Paradiso, M.A. (2006). Neuroscience. Exploring the Brain (3.ed.). Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.  Kapitlene 6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,21,24, ca. 240s.

Foley, H.J., Matlin, M.W (2010). Sensation and Perception (5th ed.). Pearson. 464s (SOPP BOK).

Lidwell, W. Holden, K., Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Beverly, Mass.: Rockport Publishers, 272s (SOPP BOK).

Watten, R.G., Fostervold, K.I., Volden. F. (red.) (2016). Universell utforming og omgivelser. www.ebok.no

Supplerende

Solso, R. (1996). Cognition and the Visual Arts. MIT Press, 288 s.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L