Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Forskningsmetode - videregående analyse av kvantitative data

Emnekode: MPSY3005

Semester: Vår
Antall studenter: 8
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Svein Åge K. Johnsen/Gisela Böhm

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th edition). Boston: Pearson Education. Kapittel: 3, 5, 6, 7, 13, 14, og 17.

Gifford, R. (Ed.) (2016). Research methods for environmental psychology. John Wiley & Sons. Chapters 4, 19, 20.

Borg, Ingwer, Groenen, Patrick J. F., Mair, Patrick (2013). Applied Multidimensional Scaling. Springer.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Russell, D. W. (2002). In search of underlying dimensions: The use (and abuse) of factor analysis in personality and social psychology bulletin. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1629-1646.

Toomela, A. (2008). Variables in psychology: A critique of quantitative psychology. Integrative Psychological and Behavioral Science, 42, 245-265.

Markland, D. (2007). The golden rule is that there are no golden rules: A commentary on Paul Barrett's recommendations for reporting model fit in structural equation modelling. Personality and Individual Differences, 42, 851-858.

Tryfos, P.  (1997). Cluster Analysis. Online supplement to: Tryfos, P. (1998). Methods for Business Analysis and Forecasting: Text & Cases. New York: Wiley.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L