Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: ØKA1011/1

Semester: Vår
Antall studenter: 90
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Steinar Veka

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Ubøe, J. 2015. Statistikk for økonomifag, 5. utgave. Gyldendal Norske Forlag AS

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L