Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Finansregnskap 1

Emnekode: ØKA1012/1

Semester: Vår
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Gunnar Alu

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Sending, Aage, 2014. Grunnleggende regnskap. 4. utgave, Fagbokforlaget.

ISBN:  9788245016277

Utgitt:2014

Utgave:4

Sider:426

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L