Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Markedsføring

Emnekode: ØKA1013/1

Semester: Høst
Antall studenter: 350
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Jonas Karlsen Åstrøm

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Solomon, M. R., Marshall, G. W., Stuart, E. W., Mitchell, V., & Barnes, B. (2013). Marketing: Real People - Real Decisions (2nd ed., European. utg.). Harlow: Prentice Hall. 656 sider. ISBN: 978-0-273-75816-7

Utvalgte korte artikler fra dagspresse/fagpresse. Disse blir distribuert elektronisk via Fronter. Totalt ca 20 sider.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Framnes, R., Thjømøe, H. M., & Pettersen, A. (2011). Markedsføringsledelse (8. utg.). Oslo, Norway: Universitetsforlaget. Kapittel 2 og 14.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

For gjesteforelesningen i sosiale medier:

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Supplerende

Kotler, P. & Keller K.L. (2016). Markedsføringsledelse (4. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205472808. Side 556-562: Tjenestekvalitet.

 Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L