Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Finansregnskap 2

Emnekode: ØKA1014/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Førstelektor Erik Vea

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Oddbjørn Sættem (2014). Bedriftens finansregnskap : det analytiske brukerperspektivet. Molde: Los forlag. ISBN 978-82-91852-11-9

Supplerende

Baksaas, K.M., & Stenheim, T. (2015). Regnskapsteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41060-5

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L