Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Informasjonsbehandling

Emnekode: ØKA1015/1

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Henning Bueie

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Egne notater som blir gjort tilgjengelig i fronter.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L