Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Emnekode: ØKA1016/1

Semester: Høst
Antall studenter: 190
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Eirik Holm

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Knut Boye & al. 2011. Kostnads- og inntektsanalyse. 9. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN;  978-82-15-01904-8
331 sider

Supplerende

Knut Boye & al. 2011. Kostnads- og inntektsanalyse.  Oppgavesamling med løsningsforslag. 9. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN;  978-82-15-01905-5
197 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L