Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Investering og finansiering

Emnekode: ØKA1019/1

Semester: Vår
Antall studenter: 60
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Eirik Holm

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Tittel;        FINANS; INNFØRING I INVESTERING OG FINANSIERING
Forfattere; Bøhren Ø og Gjærum PI
Forlag;      Fagbokforlaget
Utgitt;       Bergen 2016
ISBN;       978-82-450-1903-2
# sider;     523

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L