Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Foretaksstrategi

Emnekode: ØKA1021/1

Semester: Høst
Antall studenter: 160
Kull:  2015, 2016
Emne ansvarlig: Marit Elvsås

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Rothaermel, Frank T. (2016). Strategic Management (3rd ed). New York. McGraw-Hill Educational. (525 p) - ISBN: 9781259420474

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Miscellaneous articles available on-line. PDF or similar links will be provided to the students through Fronter.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L