Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Makroøkonomi

Emnekode: ØKA1022/2

Semester: Vår
Antall studenter: 60
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Ørjan Mydland

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Holden, Steinar. Makroøkonomi, Cappelen Damm, Oslo, 2016, 520 sider, ISBN: 9788202474096

Supplerende

Holden, Steinar., Krogh, Tord og Prestmo, Joakim Blix. Makroøkonomi – Oppgaver og løsningsforslag, Cappelen Damm, Oslo, 2016, 178 sider, ISBN: 9788202500078 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L