Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode: ØKA1023/1

Semester: Vår
Antall studenter: 120
Kull:  2015, 2016
Emne ansvarlig: Christer Thrane

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Johannessen, Asbjørn, Kristoffersen, Line og Per Arne Tufte (2011): Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 3. utgave. Abstrakt Forlag.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L