Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Økonomistyring

Emnekode: ØKA2002/1

Semester: Vår
Antall studenter: 90
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Førstelektor Erik Vea

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Hoff, Kjell Gunnar; Helbæk, Morten (med bidrag av Trond Bjørnenak) (2015). Økonomistyring 2 - Driftsregnskap og budsjettering, 6. utgave, Oslo: Universitetsforlaget (472 sider). ISBN 978-82-15-02556-8.

Supplerende

Studentene anbefales å skaffe seg
Hoff, Kjell Gunnar; Helbæk, Morten (2015) Arbeidsbok til Økonomistyring 2 - Oppgaver og løsningsforslag , 6. utgave, Oslo: Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02557-5.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L