Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: ØKA2007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Joachim Thøgersen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

(1) Varian, H. (2014). Intermediate Microeconomics. 9. utgave. Norton Forlag.

Eventuelt ytterligere pensum vil bli gjort kjent ved studiestart og vil bli gjort tilgjengelig i Fronter. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L