Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv

Emnekode: OLA1001/3

Semester: Høst
Antall studenter: 110
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Trine Løvold Syversen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, D.I., & Thorsvik,J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget,  500 s. ISBN 978-82-450-1445-7, h.

Jacobsen, D.I., & Thorsvik,J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer: Arbeidsbok og casesamling (4.utg). Bergen: Fagbokforlaget. . 203 s.. ISBN 978-82-450-1446-4

 Rønning, R., & Lesjø, J.H. (2015). Vårt politiske Norge: En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget.

 Rienecker, L., & Jørgensen, P.S. (2013): Den gode oppgaven (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. 366 s. ISBN 13: 978-82-450-1329-0 (Denne boka vil bli brukt gjennom hele bachelorutdanningen som en viktig støtte ifb. skriving av oppgaver.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Arnulf, J.K. (2014): Kommunikasjon og ledelse. I P.S. Brønn & J.K. Arnulf (red.), Kommunikasjon for ledere og organisasjoner (s.126-148). Bergen: Fagbokforlaget 

Busch,T.,  Similä, J.O., & Vanebo, J.O. (2003). Organisasjon og ledelse: Et integrert perspektiv: Arbeidsbok og casesamling. Oslo: Universitetsforlaget (Kap.6., s. 43-52).

Børve, H. E., &. Kvande, E. (2015). Den nordiske modellen i et internasjonalt selskap i Norge. I G.A. Alsos,  H. Bjørkhaug, A. Bolsø & E. Ljunggren (red.), Kjønn og næringsliv i Norge (s.195-210)Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Hernes, T. (2010). Et bakteppe, I T. Hernes, I. Heum & P. Haalvorsen (red.), Arbeidsinkludering: Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge (s. 13-42). Oslo: Gyldendal Akademisk 

Jørgensen, S., &  Pedersen, L.J.T. (2013). Ansvarlig og lønnsom. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (Kap.1, s. 21-43).

Peggy, S.B., & Ihlen, Ø. (2009). Åpen eller innadvendt – omdømmebygging for organisasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap. 1, 4. , s.11-24 og s.79-99).

Berg, M. E., & Ribe, E. (2013). Coaching: Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget  (s. 11–32 og s. 211–234).

      

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

http://www.hil.no/biblioteket/akademisk_skriving

http://www.hil.no/biblioteket/kurs_og_veiledninger/oppgaveskriving#Kildehenvisning

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L