Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Etikk og samfunnsansvar

Emnekode: OLA1008/1

Semester: Vår
Antall studenter: 150
Kull:  2014, 2015
Emne ansvarlig: Erlend Aas Gulbrandsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Carson, S. G., Kosberg, N., Skauge, T., & Laudal, T. (2015). Etikk for beslutningstakere. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Jørgensen, S., & Pedersen, L. J. T. (2017). RESTART. 7 veier til bærekraftig business. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Forelesnings-powerpoints og eventuelle pensumnotater skrevet av foreleser er også obligatorisk litteratur i kurset. Dette vil bli gjort tilgjengelig på Fronter i løpet av semesteret.

Årsrapporter fra selskaper og andre rapporter kan bli tatt inn som pensum i forbindelse med case-arbeid. Dette blir varslet i undervisningen, og de aktuelle rapportene vil bli gjort tilgjengelige på Fronter.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L