Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Innføring i innovasjon og entreprenørskap

Emnekode: OLA1010/1

Semester: Høst
Antall studenter: 250
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Marit Engen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Carlsen, A., Clegg, S. & Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om profesjonell kreativitet. Cappelen Damm Akademisk. (ca 200 sider)

Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2015). Innovasjonsarbeid. Organisasjon, kultur og ledelse. Gyldendal Akademisk. Oslo. (ca 200 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Flere kan komme til:

Entreprenørskap:

Hjorth, D. & Johannisson, B. (1998). Entreprenörskap som skapelseprocess och ideologi. I B. Czarniawska (Red.),Organisationsteori på svenska. Malmö: Liber ekonomi. s 86 – 104.

Spilling, O. R. (2006). Om entreprenørskap. I O. R. Spilling. Entreprenørskap på norsk. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget. s. 21-47

Innovasjon

Johnson, S. (2014) How we got to now. Six innovations that made the modern world. Penguin Group. New York. (Glass, s 13-44)

Schwab, K. (2016).The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum. (Kap. 1 og 2, (28 sider – fra side 1 til og med side 27).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Flere kan komme til:

Innovasjon

Amabile, T. M. (1998), "How to kill creativity", Harvard Business Review, Vol. 76 No. 5, pp. 76 - 87.

Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E. and Lundvall, B. Å. (2007), "Forms of knowledge and modes of innovation", Research Policy, Vol. 36 No. 5, pp. 680-693.

Johnson, M.W., Christensen, C.M. and Kagermann, H. (2008). Reinventing Your Business Model, Harvard Business Review, 86, 1-11. 

Jørgensen, S. and Pedersen, L.J.T. (2015). ‘Bærekraftige forretningsmodeller: Hva, hvorfor og hvordan?‘. Magma. Nr 6-2015 (7 s).

Levitt, T. (2002): Creativity is not enough. Harvard Business Review. August. first publ. 1963..

Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: toward a unified perspective. Journal of Business Research, 58(6), 726-735.

Siepel, J, Camerani, R., Pellegrino, G. & Masucci, M. (2016). The fusion effect: the economic returns to combining arts and science skills. London: Nesta.

Silver, James (2015). Meet Netflix founder Reed Hastings. Wired, February.

Vatne, Erik (2012). Innovasjonssystemer i servicenæringer - Hva vet vi om disse? SNF rapport 12/12 (75 s).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L