Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: OLA1012/1

Semester: Vår
Antall studenter: 230
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Torgeir Skyttermoen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Skyttermoen, T., & Vaagaasar, A. L. (2015). Verdiskapende prosjektledelse. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Flere artikler, blir klargjort senere. 

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

  • Edmondson, Amy C. 2012. "Teamwork on the Fly." Harvard Business Review 90 (4):72-80.
  • Keegan, A., & Turner, J. R. (2002). The Management of Innovation in Project-Based Firms. Long Range Planning, 35(4), 367-388. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0024-6301(02)00069-9
  • O'Reilly Iii, C. A., & Tushman, M. L. (2011). Organizational Ambidexterity in Action: How Managers Explore and Exploit. California Management Review, 53(4), 5-22.
  • Rigby, D. K., Sutherland, J., & Takeuchi, H. (2016). Embracing agile: how to master the process that's transforming management.(The Big Idea). Harvard Business Review, 94(5), 40.
  • Serrador, P., & Pinto, J. K. (2015). Does Agile work? — A quantitative analysis of agile project success. International Journal of Project Management, 33(5), 1040-1051. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.006

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L