Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Prosjektledelse i praksis

Emnekode: OLA1013/1

Semester: Vår
Antall studenter: 230
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Torgeir Skyttermoen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Sunstein, C. R., & Hastie, R. (2015). Klokere : fra gruppetenkning til smarte grupper. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Emnet bygger på OLA1012 Verdiskapende prosjektledelse, og Skyttermoen og Vaagaasar (2015), Verdiskapende prosjektledelse ligger i bunn

Flere artikler og annet, kommer senere.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Kommer senere.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L