Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Akademisk skriving og rollen som student

Emnekode: OLA1052/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 20
Kull:  2015, 2016
Emne ansvarlig: Trine Løvold Syversen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Skrivekurset på bibliotekets hjemmesider er pensum: http://www.hil.no/biblioteket/akademisk_skriving

I tillegg til det som foregår i undervisningen.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L