Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Studentbedrift

Emnekode: OLA1053/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Kull:  2015, 2014
Emne ansvarlig: Ingjerd Thon Hagaseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bjørg Sabrin Timraz, Kinza Ashraf, Tilda Gautneb (2016). Studentbedrift – veien til suksess. Oslo: Ungt entreprenørskap i samarbeid med forfatterne (77s).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Ungt Entreprenørskap, http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Studentbedrift/SB-materiell

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L